Vi äldre människor och våra mediciner

8,10 € OVH: 39,30 €
Tilattavissa
SKU
9789522470249
Professor Sirkka-Liisa Kivelä informerar här i sin bok om principerna för läkemedelsbehandlingar för personer i hög ålder.
Åldrandet leder till att uppspjälkningen och utsöndringen av många läkemedel blir långsammare. Gamla människor får lättare större effekter av läkemedel än yngre. Behandlingen av kroniska sjukdomar hos personer i hög ålder innebär användning av till och med flera läkemedel samtidigt, vilket ökar riskerna för störande samverkan av mediciner. Vid läkemedelskurer för ålderstigna finns det många speciella drag, vilka det är skäl för alla att ha kännedom om. Boken är skriven så att varje åldrande eller ålderstigen person kan tillgodogöra sig texten ålderstigen person kan tillgodogöra sig texten. Principerna för att kontrollera sin egen medicinlista framställs klart och tydligt. På basen av dessa är det möjligt att kontrollera läget, huruvida onödiga dubbelmedicineringar finns i bruk eller medicin som borde undvikas vid behandling av äldre personer. Läkemedel med problematiska, störande effekter, såsom en försämring av minnet, balansen eller rörelseförmågan, förs fram.Texten har översatts till svenska av specialisten i allmänmedicin, familjeläkaren Henrik Appelqvist och hum. kand. Tom Appelqvist.
Lisätietoja
Kirjailija / Artisti Sirkka-Liisa Kivelä
Formaatti nid. 240s
Julkaisuvuosi, julkaisija 2010 Kirjapaja
Tästä kiinnostuneet katsoivat myös
Copyright 2019