Villit ja kiltit - Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille

14,90 € OVH: 39,00 €
Varastossa
SKU
9789524515719
Villit ja kiltit -kirjassa pohditaan, lokeroidaanko lapsia liikaa sukupuolen perusteella ja rajoittavatko perinteiset odotukset lasten tulevaisuutta.
Tyttöjen ja poikien leikit, värit, harrastukset, kiinnostuksenkohteet… Lokeroimmeko lapsia liikaa?


Suunnitelmien tasolla jokaisessa päiväkodissa ollaan tasa-arvon asialla. Silti arjen toimintakäytännöt ovat usein sukupuolittuneita: tyttöjen ja poikien välisiä eroja ja stereotyyppistä ajattelua pikemminkin vahvistetaan kuin puretaan.


Villit ja kiltit -kirja tuo esiin kasvatuksen sukuopuolittavia käytäntöjä kasvattajia syyllistämättä ja tarjoamalla vaihtoehtoisia käytänteitä arjen kasvatustyöhön.


Villit ja kiltit -kirja herättelee kasvattajia pohtimaan omia toimintamallejaan sukupuolisen tasa-arvon edistäjinä. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa pyritään siihen, että jokainen lapsi saa olla omanlaisensa, mutta siinä ei tavoitella sukupuolineutraaliutta. Olennaista on ottaa huomioon lapsen persoona eikä asettaa häntä tiettyihin sukupuolirooleihin. Lapsille on tarjota monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea myös sellaisia persoonallisuuden piirteitä, joita ei yleensä pidetä tytöille tai pojille tyypillisinä. Kaikki lapset tarvitsevat rohkaisua omassa kasvussa.


Kun tasa-arvokasvatus aloitetaan varhain, lapset uskalavat tehdä elämänsä valintoja ilman, että sukupuoli määrittää heidän osaamistaan ja intoaan oppia erilaisia asioita. Heistä kehittyy aikuisia, jotka osaavat kunnioittaa toistensa erilaisuutta. Sen vuoksi sukupuoliasenteiden tiedostaminen ja niiden murtaminen on tärkeää yhtä lailla ammattikasvattajille ja vanhemmille kuin kaikille lasten parissa aikaa viettäville.

Lisätietoja
Kirjailija / Artisti Ylitapio-Mäntylä Outi (toim.)
Formaatti nid. 200 s.
Julkaisuvuosi, julkaisija 2013 PS-Kustannus
Copyright 2019