Arvosodan aikakausi - Kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa

20,00 €
Varastossa
SKU
9789529857395

 

Arvosodan aikakausi - Kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa

Timo Eskolan analyyttinen ja ajankohtainen teos pyrkii purkamaan osiin postmodernille aikakaudelle tyypillisen arvokonfliktin tekijöitä ja avaamaan niiden aattellista taustaa. 

Elämme jälkikristillistä aikaa, jonka yhtenä tunnusomaisena piirteenä on yhä voimistuva arvokonflikti postmodernin arvoliberalismin ja perinteisen kristillisen vakaumuksen välillä. Arvokeskustelu ei enää koskettele suuria moraaliperiaatteita, vaan ihmisen sisäisestä kokemuksesta ja identiteetistä on tullut julkista keskustelua ohjaavia tekijöitä. Onko syrjivää sanoa, että sukupuolia on vain kaksi? Mistä tulevat syytökset patriarkalismista?

Internetin aikakausi on mahdollistanut uudenlaisen vaikuttamisen tavan aiempien demokraattisen päätöksenteon välineiden menettäessä merkitystään. Erityisesti sosiaalinen media on omaksunut eräänlaisen kansantuomioistuimen tehtävän, joka ajatuspoliisin tavoin valvoo sallittua puhetta ja tuomitsee vallitsevasta diskurssista poikkeavat puheenvuorot. Vaientamisen ja varsin aggressiivistenkin hyökkäysten kohteeksi ovat joutuneet etenkin perinteisen kristinuskon mukaiset mielipiteet.

Mutta miksi arvoihin liittyvät hyökkäykset kohdistetaan juuri kristittyihin ja perinteiseen Raamatun opetukseen? Taustalla vaikuttaa postmodernille aikakaudelle ominainen käsitys merkityksen katoamisesta sekä tarve purkaa "suuria kertomuksia" – ennen kaikkea kristillistä tulkintaa elämästä, perheestä ja seksuaalisuudesta. 

Pitkän linjan eksegeetti ja Suomen Teologisen Instituutin tutkija Timo Eskola analysoi kirjassaan Arvosodan aikakausi - Kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa 1900-luvun filosofisia muutoksia ja niiden jälkivaikutuksia meidän ajassamme sekä pyrkii tarjoamaa kiistojen eri osapuolille välineitä postmodernille aikakaudelle tyypillisten arvokysymysten pohdintaan: 

Ajassamme pelottaa ennen kaikkea historiattomuus. Kirjani analyysit koskettelevat 1900-luvun filosofisia muutoksia ja niiden jälkivaikutuksia meidän ajassamme. Ilman tällaista historian näköalaa on mahdotonta ymmärtää sitä aatteellista maailmaa, jonka keskellä elämme. Toki myös ajankohtaisten aatteiden, niiden käyttämän erikoisen terminologian ja muuttuvien ihmiskäsityksien tarkastelu on tärkeää. Elämme jälkikristillistä aikaa jolloin arvot ovat valinkauhassa. Kirja on kirjoitettu tällaisen tilanteen paremman ymmärtämisen ja arvioinnin avuksi. - Timo Eskola

 

Teologian tohtori Timo Eskola on tehnyt lähes 40 vuoden uran eksegetiikan tutkijana ja opettajana. Hän on toiminut Suomen teologisen instituutin tutkijana vuodesta 1992 ja Helsingin yliopiston dosenttina vuodesta 1998. Eskola on julkaissut useita teologiaa, raamatuntutkimusta ja aatehistoriaa käsitteleviä teoksia.

Lisätietoja
Kirjailija / Artisti Timo Eskola
Formaatti Nid. 251 s.
Julkaisuvuosi, julkaisija 2021 Suomen teologinen instituutti
Copyright 2019