• 020 754 2350

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotimaa Oy
Käyntiosoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Postiosoite: PL 279, 00181 Helsinki
Puhelin: 0207 54 2000
Faksi: 0207 54 2344
Sähköposti: tilaus@sacrum.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Susanna Mäntyranta
Osoite: PL 279, 00181 Helsinki
Puhelin: 0207 54 2308
Sähköposti: susanna.mantyranta@sacrum.fi

3. Rekisterin nimi

Kotimaan Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.
Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäjien päivittäessään omia tietojaan sekä käyttäjien käyttäessä palvelua.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.